CHỈ TIÊU VỀ NHẬP CƯ TRONG BẢN KẾ HOẠCH NHẬP CƯ TẠI ÚC NĂM 2019

Chương trình nhập cư tại Úc được xây dựng nhằm mang lại những lợi ích cho nền Kinh tế và Xã hội Úc. Mỗi năm, chính phủ liên bang đều ban hành Kế hoạch nhập cư  dành cho người nước ngoài theo các hình thức nhập cư khác nhau. Số lượng người nước ngoài được…

TÌM HIỂU VỀ DU HỌC NGÀNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TÌM HIỂU VỀ DU HỌC NGÀNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ngày nay, các vấn liên quan đến môi trường trở nên nóng hơn bao giờ hết. Càng có nhiều các dự án và phong trào nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, ví dụ…

ÚC: THOẢ THUẬN CẤP THỊ THỰC MANG LẠI CƠ HỘI THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Mới đây, ông David Coleman, Bộ trưởng bộ Di trú Úc đã công bố hai thoả thuận cấp thị thực đặc biệt có khả năng thường trú dành cho người lao động nước ngoài sẵn sàng tới các khu vực khác nhau trên nước Úc để làm việc. Thoả thuận này nhằm mục đích phân…