thành phố Brisbane, Queensland

[Cập nhật] Chương trình định cư đầu tư Queensland (Úc) tạm thời đóng cửa

[Cập nhật] Chương trình định cư đầu tư Queensland (Úc) tạm thời đóng cửa Chương trình định cư đầu tư (BSMQ Business Program) cho đề cử bang Queensland tạm thời đóng cửa cho tất cả các thị thực kinh doanh từ 17h ngày 17/12/2019 bao gồm: Visa 188A: Visa diện kinh doanh đổi mới Visa…