chương trinh định cư đầu tư 188_132 thay đổi

Chương trình đầu tư định cư Úc (188/132) dự báo sẽ có thay đổi lớn trong thời gian tới

Chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh Úc (188/132) dự báo sẽ có thay đổi lớn trong thời gian tới Chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh (chương trình đầu tư định cư Úc) nhắm đến những người di cư có lịch sử kinh doanh thành công hoặc tài năng để…