ÚC: THOẢ THUẬN CẤP THỊ THỰC MANG LẠI CƠ HỘI THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Mới đây, ông David Coleman, Bộ trưởng bộ Di trú Úc đã công bố hai thoả thuận cấp thị thực đặc biệt có khả năng thường trú dành cho người lao động nước ngoài sẵn sàng tới các khu vực khác nhau trên nước Úc để làm việc. Thoả thuận này nhằm mục đích phân…