ĐỘNG THÁI MỚI CỦA CHÍNH PHỦ TRƯỚC TÌNH TRẠNG NHẬP CƯ TẠI ÚC

Trong bài phát biểu của mình tại Sydney vào tuần giữa tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thể hiện quan điểm của mình về tình trạng nhập cư tại Úc hiện nay, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ chính phủ giảm số người nhập cư tại các thành phố lớn…