KÍ KẾT BẢN GHI NHỚ GIỮA CÔNG TY TẠI QUEENSLAND – ÚC VÀ CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Hai công ty dịch vụ chuyên nghiệp thuộc tiểu bang Queensland, Úc đã hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển thị trường tại Việt Nam.   Tại sự kiện quảng bá tiểu bang Queensland diễn ra tại thành…