NGÀNH QUẢN LÝ THẾ THAO ĐẠI HỌC GRIFFITH – ÚC: HÃY BIẾN NIỀM ĐAM MÊ THỂ THAO THÀNH SỰ NGHIỆP

Thể thao với nhiều bộ môn đa dạng từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại Úc, thể thao luôn được coi trọng, đồng thời các ngành ghề liên quan tới thể thao cũng được chú ý thông qua việc đầu…