CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ VÀO NEW ZEALAND THEO DIỆN DOANH NHÂN (ENTREPRENEUR WORK VISA)

Entrepreneur Work Visa (Visa diện Doanh nhân) là visa nhập cảnh tạm thời, dành cho những doanh nhân nước ngoài đã có kinh nghiệm kinh doanh, thành lập 1 doanh nghiệp mang lại lợi ích cho New Zealand. Đây là loại visa khá phức tạp trong các loại visa nhập cư tại New Zealand, bởi…