GIAO LƯU CÙNG KHÁCH MỜI CỦA PROSPERO : ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ONE TREE HILL COLLEGE, NEW ZEALAND

  New Zealand là một quốc gia phát triển và đứng đầu thế giới về chỉ số phát triển xã hội. Chỉ số tăng trưởng kinh tế tại New Zealand đạt 3,1% trong giai đoạn 2016-2017 và dự đoán sẽ tăng lên 3,5% năm 2017-2018. Tuy nhiên, với đà phát triển kinh tế mạnh mẽ…