LỘ TRÌNH ĐĂNG KÍ VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC UY TÍN TẠI ÚC (Phần 2)

3. SAIBT (The South Australian Institute of Business and Technology) (chuyển tiếp lên Đại Học South Australia – Đại học Nam Úc) Giới thiệu (Nguồn: https://www.saibt.sa.edu.au) Tại SAIBT, sinh viên hoàn thành chương trình học tại SAIBT có thể đăng kí học thẳng năm 2 tại trường Đại Học South Australia. Mỗi lớp học tại SAIBT có…