SDS – DU HỌC CANDA KHÔNG CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

Áp dụng cho TẤT CẢ các trường trên trung học – công lập, tư thục có DLI tuyển sinh quốc tế Không còn giới hạn trong số 55 trường như chương trình CES, SDS là chương trình mới, thay thế CES đã chấp nhận tất cả các trường được tuyển du học sinh quốc tế,…