định cư canada diện doanh nhân work permit

Di cư sang Canada (tỉnh PEI) diện doanh nhân – Chương trình giấy phép làm việc (Work Permit)

Xu hướng xét định cư: So với vài năm trước đây, hầu hết các chương trình định cư Canada theo diện tỉnh bang hoặc liên bang đều có sự thay đổi. Những thay đổi này là “hậu quả” của số lượng hồ sơ nộp vào càng lúc càng đông. Riêng tỉnh PEI, thay đổi đã…