Hội thảo trực tuyến (webinar) “Cơ hội định cư hiếm có – Du học tại vùng Atlantic (Canada)”

Chính phủ Canada sắp ban hành chương trình khuyến khích định cư tại các tỉnh bang vùng Atlantic, trong đó có tỉnh bang Prince Edward Island (PEI). Theo đó, du học tại các trường đại học thuộc các tỉnh bang này, du học sinh có khả năng rất cao được nhận làm việc và định cư tại Canada.