Hội thảo trực tuyến (webinar) “Làm việc & đầu tư tại tỉnh bang PEI – Canada – con đường định cư nhanh nhất”

Các chương trình làm việc và đầu tư tại tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) đang rất ‘HOT’, thu hút rất nhiều nhà đầu tư và doanh nhân có kinh nghiệm quản lý. Nhằm giúp quý vị có thêm thông tin về các chương trình định cư cực kỳ hấp dẫn, và nhanh chóng này, Prospero Consulting tổ chức Hội Thảo Trực Tuyến (Webinar).