Hội thảo trực tuyến (Webinar) “Làm việc tại Canada – Con đường dẫn đến định cư”

Hiện nay, Canada là quốc gia có nhiều chương trình định cư nhằm thu hút nhân tài và lực lượng lao động trên khắp thế giới đến làm việc, và đầu tư kinh doanh. Hàng năm, có hàng chục ngàn người được cấp visa làm việc, và quy chế thường trú nhân (thường gọi là thẻ xanh, hay PR).